KORDON KANI SAKLANMASI

KORDON KANI SAKLANMASI

Son dönemdeki çalışmalardan sonra kök hücre tedavileri önem kazanmaya başladı. Birçok hastalığın tedavisinde artık kök hücreler kullanılmaya çalışılıyor. Vücutta kök hücre bulunabilecek çeşitli dokular mevcut aslında. Başta kemik iliği olmak üzere çeşitli organlarda ve bu organların belirli doku bölgelerinde gerektiğinde kendini çoğaltabilen, kararlanabilen ve farklılaşabilen hücreler varlığını sürdürür. Deri, göz, kalp, böbrek, akciğer, sindirim sistemi, pankreas, karaciğer, yağ doku gibi erişkin dokulardan kök hücre izolasyonları gerçekleştirilmiştir. Ancak yeni çalışmalarda kök hücre kaynağı için bulunan bir diğer bölge kordon kanıdır.

Kordon kanı kök hücreleri, diğer kök hücre kaynakları ile karşılaştırıldığında oldukça gençtirler ve saklandıklarında yaşlanma ve yıpranma süreçleri de durdurulmuş olur. Üreme hızları diğer kaynaklara göre daha fazladır. Kordon kanı nakli esnasında alıcı ile verici arasında tam bir doku uyumu (HLA) olmasa dahi, başarı oranı yüksektir. Bebekten toplanan kordon kanı sadece otolog değil, doku uyumu gerçekleştiği takdirde ailenin diğer fertleri için de kullanım alanına sahiptir. Bu özellik, aile bireyleri arasında kordon kanı nakli gerçekleştirilmesine de olanak sağlar. Saklanmış olan kordon kanı kök hücreleri, istenildiği takdirde herhangi bir işleme tabii tutulmadan ve hastalığın ilerlemesine fırsat vermeden kullanılabilir.

 Kullanılabildiği hastalık listesi ise oldukça uzun; çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları, Talasemi (Akdeniz anemisi), Aplastik anemiler (kemik iliğinde hücre üretiminin olmaması), Orak hücreli anemi (Sickle cell anemi), Amegakaryositik trombositopeni, Nöroblastoma, Tip I Diyabet, Serebral Palsi. Şimdilik 15 yıl kadar saklanabildiği biliniyor ancak tahminler daha uzun süre saklanabileceği yönünde.

Kordon kanı alınması zor bir işlem değil, doğum olayını hiç etkilemiyor, normal doğumda ya da sezaryende de alınabiliyor. Bebek doğduktan sonra, plasenta içinde kalan kan, doktor tarafından alındığından bebeğe herhangi bir zararı da yok.

Peki güvenilir mi? Bu işlemi yapan birkaç firma var ancak sağlık bakanlığı tarafından sertifikaları olan kurumlar tercih edilmelidir. Kordon kanı saklanması için 34. Hafta gibi karar verilmesi istenir. Karardan sonra firmalar eve kit gönderirler. Yapılması  gereken doğum şekli ve zamanı netleştiğinde haber vermek ve kiti hastaneye götürmektir. Doktorunuzun aldığı kanı gelip hastaneden alırlar, kullanılabilir olup olmadığını kontrol edip bir hafta içinde de bilgi verirler.

İlerleyen dönemde kök hücre tedavilerin daha da ön plana çıkacağını düşünülüyor, bu nedenle böyle bir fırsat varken neden kullanılmasın?