HAMİLELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİ

HAMİLELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİ

50 gr glukoz yükleme testi - 100gr oral glukoz testi (Şekerli Su Testi)

24-28. haftalar arasında gestasyonel diyabet (gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı) taraması amacıyla 50 gr glukoz yükleme testi yapılır. Test aç veya tok olarak uygulanabilir.

Test, aşırı obezite, iri bebek öyküsü, birinci derece akrabalarda veya daha önceki gebeliklerde gestasyonel diyabet öyküsü gibi risk faktörlerinin varlığı durumunda daha erken dönemde, ilk muayenede yapılmalıdır. Bu risk faktörlerini taşıyan gebelerde, test sonuçları normal bile olsa 24-28. haftalarda tekrar edilmelidir.

50 gr glukoz yükleme test sonucu 140’dan yüksekse 3 saatlik 100 gr oral glukoz testi (OGTT) yapılır. OGTT için gebe üç gün 300gr karbohidrat içeren beslenme programına alınır. Kişi bu dönemde normal günlük aktivitesine devam etmelidir. Üçüncü gün akşamından sonra 12 saatlik açlığı takiben sabah, 0. dakika kanı alındıktan sonra 100gr glukoz 5 dakika içinde içilir. Daha sonra birinci, ikinci ve üçüncü saatlerde glukoz (kan şekeri) için kan örneği alınır.

Açlıkta > 95 mg/dl
1.saattte> 180 mg/dl
2.saatte> 155 mg/dl
3.saatte> 140 mg/dl

Buradaki dört değerden iki veya daha fazlası anormal ise gestasyonel diyabet tanısı konulur. Tek değerin yüksek olması durumunda ise testin bir ay sonra tekrar edilmesi önerilir. 50 gram şeker yükleme test sonucunun 190 mg/dl’den yüksek olduğu durumlarda 100gr OGTT yapılmasına gerek kalmadan açlık glukoz düzeyine bakılması yeterli olacaktır. Eğer açlık kan glukozu 95mg/dl’nin üzerinde tespit edilirse gebe gestasyonel diyabet olarak değerlendirilerek tedaviye başlanılır.

Şekerli su içmek fikri anne adayına cazip gelmese de hem kendi hem bebeğinin sağlığı için mutlaka bu testi ve devamındaki takipleri yapması gerekir. Bir anne, bebeği için nelere katlanmaz ki!